בריאות

מהם סוגי ההשתלות הנפוצים?

השתלת איברים מאפשרת להציל את חייהם של מספר אנשים במקביל באמצעות תרומת איברים מאדם אחד שנפטר. בכל שנה מבוצעות בישראל בין 600-500 השתלות של כליה, כבד, לב, ריאות ולבלב. במאמר זה נפרט מעט על ההשתלות הנפוצות.

השתלות איברים

השתלת כליה
כיום, השתלת כליה היא סוג ההשתלה הנפוץ ביותר בישראל. ניתן לבצע את ההשתלה הן מתורם חי והן מתורם שנמצא במצב של מוות מוחי קליני. בשנת 2019 בוצעו 248 ניתוחי השתלת כליה מתורמים חיים ו-143 השתלות כליה מתורמים שמשפחתם נאותה להציל את חייו של אדם אחר לאחר מותם. השתלת כליה מבוצעת לסובלים מאי ספיקת כליות קשה לאחר המתנה ארוכה שבה הנתרם תלוי לחלוטין בדיאליזות. הקצאת האיבר מתבצעת בהתאם לממדי הכליה וכן להתאמת סוג הדם של התורם לסוג הדם של הנתרם.

השתלת כבד
השתלת זו מבוצעת אף היא מתורם חי ומתורם מת. אם התרומה מבוצעת מתורם חי מוסרת רק אחת מאונות הכבד מגופו והחלק שנותר גדל מחדש בגופו של התורם.
על התורם להיות בעל ממדים פיזיים זהים לאלה של הנתרם (רצוי שהתורם יהיה בגובה דומה ככל האפשר לנתרם), בעל סוג דם המאפשר תרומה (זהה לסוג התורם או סוג דם O מינוס). בעוד מושתלי כליה יכולים להמתין זמן רב לתרומה ולהיעזר בדיאליזות, לא קיים עדין תחליף מלאכותי לתפקוד הכבד. לכן, ניתוחים אלה מבוצעים בעיקר במקרי חירום שבהם הכבד של המושתל אינו מסוגל לבצע יותר את תפקיד סילוק הרעלים וויסות רמות הסוכר והשומנים בדם. בין הגורמים הנפוצים להשתלת כבד נמצאים סרטן הכבד, שחמת מגורמים שונים ואלכוהוליזם המשפיע לרעה על תפקוד הכבד וגורם להצטלקותו (שחמת).

השתלת לבלב
השתלת לבלב מבוצעת במקרים של סכרת שהחמירה או פגיעה פיזית בלבלב בעקבות דקירה, תאונה או אירוע אחר. בנוסף, ההשתלה עשויה להתבצע כחלק מטיפול כולל במחלות הגורמות לסכרת מסוג 1 כמו מחלת ה-CF. חשוב לציין השתלת לבלב בנפרד היא נדירה יחסית ובישראל מבוצעות רק השתלה אחת או שתיים בכל שנה מסוג זה, לעומת השתלות לבלב, השתלות כליה הן נפוצות יותר ומבוצעות בישראל בשיעור של כעשר השתלות משולבות מדי שנה.

השתלת לב
ניתוח נפוץ נוסף הוא השתלת לב, המבוצע הן בקרב חולי לב מבוגרים והן בקרב ילדים שנולדו עם בעיות גנטיות שגרמו לפגם בלב. ניתוח זה הוא נדיר יחסית בארץ ורק 25-20 ניתוחים מסוג זה בוצעו בכל אחת מהשנים האחרונות. תרומת לב לא יכולה להתבצע מאדם חי, ולכן מבוצעת אך ורק במקרה שאדם נפטר מוות קליני. בשל כמות התורמים הנמוכה כיום, רבים מהממתינים לניתוח לב נאלצים לבצע "ניתוח גשר", שבו מושתל לב מלאכותי שמסייע לפעולתו של החדר השמאלי של הלב. חלק זה מזרים את הדם לגוף כולו, ולכן התפקוד התקין שלו קריטי להצלת חייו של אותו אדם. כאשר מתקבלת תרומת לב מוחלף הלב המלאכותי בלב שלם והאדם יכול לחזור בהדרגה לתפקוד מלא לאחר שיקום.

השתלת ריאה
השתלת ריאות מתבצעת במקרים שונים שבהם הריאה אינה מסוגלת לתפקד. אם בשל מחלת הסרטן, עישון כבד, ליקוי גנטי או מחלות ריאה נפוצות כמו סיסטיק פיברוזיס (לייפת כיסתית). השתלות ריאה שבוצעו כתוצאה מתאונה או פגיעה פיזית יבוצעו רק על ריאה אחת (זו שנפגעה). לעומת זאת, השתלות שמבוצעות בקרב חולי CF יבוצעו בשתי הריאות, כדי למנוע מצב שבו ריאה פגועה פוגעת בריאה החדשה שהושתלה. בתחילה, השתלות אלה בוצעו אך ורק כהשתלות משולבות של לב וריאה (בשנות התשעים), אך כיום השתלות הריאה מבוצעות כתהליך נפרד. בשנת 2019 בוצעו בישראל 52 השתלות ריאה.